CHEMICAL FOR COOLING SYSTEM

MY TREAT 1001

เคมีป้องกันตะกรัน ช่วยในการถ่ายเทความร้อนให้ดีขึ้น ปลอดภัยกับโลหะทุกชนิดและพลาสติก ช่วยปรับค่า pH ให้เหมาะสม

Download PDF

MY TREAT 1001-F

เคมีป้องกันตะกรัน ช่วยในการถ่ายเทความร้อนให้ดีขึ้น ปลอดภัยกับโลหะทุกชนิด และพลาสติก ช่วยปรับค่า pH ให้เหมาะสม สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Grode) FDA ได้ recommend 21 CFR 173. 310

Download PDF

MY TREAT 1002

เคมีป้องกันและกำจัดจุลินทรีย์ – ตะไคร่น้ำ – รา – เมือก ป้องกันการอุดตันในระบบท่อ

Download PDF

MY TREAT 1002-D

เคมีป้องกันและกำจัดจุลินทรีย์ – ตะไคร่น้ำ – รา – เมือก ป้องกันการอุดตันในระบบท่อ (ชนิดพิเศษ)

Download PDF