บริษัท เอ็ม.วาย.วอเตอร์ทรีท จำกัด

บริษัท เอ็ม.วาย.วอเตอร์ ทรีท จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับบำรุงรักษาระบบน้ำภายในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการเริ่มต้นพัฒนาระบบเคมีสำหรับ Boiler, Cooling Tower, Chiller และ RO System ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริการด้านการปฏิบัติการด้วยบริษัท เอ็ม.วาย.วอเตอร์ ทรีท จำกัด จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีรวมถึงการนำเอาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาปรับใช้กับบริการทั้งทางด้านวิศวกรรมและในห้อง Lab ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บวกกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์และมีทักษะ ในระดับมืออาชีพเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมถึงการรับรองผลในด้านคุณภาพที่สร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท เอ็ม.วาย.วอเตอร์ทรีท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 มีวัตถุประสงค์เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์ป้องกันตะกรันและป้องกัน การกัดกร่อนสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) หอระบายความเย็น (Cooling Tower) และเคมีบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่ โรงแรม โรงพยาบาล พร้อมบริการ ด้านการซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำและเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) โดยทีมวิศวกร และนักเคมีผู้เชี่ยวชาญงานและมีประสบการณ์ พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศการให้บริการทางด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของของลูกค้า

พันธะกิจ

มุ่งเน้นพัฒนาผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยที่หลากหลาย ด้วยนักวิชาวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

คุณค่าที่องค์กรมุ่งหวัง

 • รักษาคุณภาพของสินค้างานวิจัยและงานบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ
 • รักษาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่
 • รักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 • ร่วมกันทำงานเป็นทีม
 • เรียนรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว

นโยบายคุณภาพ

 • องค์กรของเรามุ่งมั่นส่งเสริมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในความต้องการของลูกค้า ภายใต้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรและด้วยการเพิ่มคุณค่าในนวัตกรรมของสินค้าและบริการของเรา
 • มุ่งส่งเสริมศักยภาพในการคิดค้นและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในด้านการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ความเชื่อมั่น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนข้อได้เปรียบ บริษัทคู่ค้า และความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

สินค้าและบริการ

 • ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อจัดจำหน่ายและเป็นที่ปรึกษาสำหรับงานบำรุงรักษาระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
 • บริการงานล้างระบบ Cooling Tower, Chiller และ Steam Boiler และงานซ่อมบำรุงต่างๆ
 • บริการติดตั้ง Pump, Vale, Metering Chemical Pump และ เครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม
 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มลพิษ โดยห้องตรวจเช็คมาตรฐานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม