บริการของเรา

– บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ- มลพิษโดยได้รับอนุญาติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
– Pump, Vale, Metering Chemical Pump And เครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม
– Laser Cutting, Plasma Cutting, Punching, Polishing And Cut to Length
– Certifecate of Steam Boiler
– งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และ งานท่อต่างๆ

– บริการซ่อม และจำหน่ายอะไหล่ Cooling Tower, Chiller และ Steam Boiler
– การจัดการกากอุตสาหกรรม และเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่
– จารบีแบบต่างๆ, น้ำยาล้างจารบี, เคมีล้าง-กำจัดคราบน้ำมัน, สเปรย์ต่าง ๆ
– น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่น
– เกลือล้าง Softenner
– บริการงานล้าง Cooling Tower, Steam Boiler, Condenser, Chiller และ Fan Coil

Site: Anglo-Siam Seafoods งานบริการ ล้างทำความสะอาด Condensor

Site: บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) งานบริการ ล้างทำความสะอาด